top of page

NYBC Group

Public·23 members

AS Trenčín Zlaté Moravce zápas živý 16 decembra 2023


17. 11. 2023 — pred 5 hodinami — Sledujte ONLINE prenos zo zápasu FC ViOn Zlaté Moravce - FK Železiarne Podbrezová na ŠPORT.sk!


AS Trenčín Fanúšikovia | Posledný zápas roka pred domácim publikom, vstupenky na Zlaté Moravce v predaji kolo, 16.12.2023. AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce. Pozvánka ... [FUTBAL@] AS Trenčín Zlaté Moravce zápas naživo 16.12.2023 pred 9 hodinami — [FUTBAL@] AS Trenčín Zlaté Moravce zápas naživo 16.12.2023 Pozrite si detaily k zápasu AS Trenčín vs. FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble, I .. Striedanie v t�me FC ViOn Zlat� Moravce: z ihriska odch�dza Hod�r, prich�dza Balaj, z ihriska odch�dza Gono, prich�dza Brenkus. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Trusa, prich�dza Herc, z ihriska odch�dza Goure, prich�dza Bari�i�. Prv�kr�t zahral roh novic na ihrisku Ramadan, ktor� na bli��ej �rdi na�iel Ka�u. Ten loptu nete�oval zle, no predsa len nie�o ch�balo, aby skon�ila za Knoblochov�m chrb�tom. Andzouana si na�iel streleck� poz�ciu, ale zakon�il nepresne. Knobloch v�ak st�l na spr�vnom mieste. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Andzouana, prich�dza Redzic. Na druhej strane sa k strele dostal Brenkus, ale tie� bol poriadne nepresn�. Aj po tre�om g�le zost�vame pri chuti. K��er ale zo svoje poz�cie p�lil slep�mi. GOOOOOOL, dne�n� v�azstvo je azda definit�vne spe�aten�. Andzouanov center nechcene pred�il Nagy a u� len do pr�zdnej br�nky �ah��ko doklepol Bari�i�. Ramadan tentokr�t poslal loptu z rohov�ho kopu na vzdialenej�iu �r�, ale t� si dostato�ne str�ili hostia. Ramadan zahral �tandardku na Brunettiho, ale ten nedok�zal skroti� loptu. Zlaté Moravce : Podbrezová živý prenos 11 novembra 2023 Živé 9. 11. 2023 — ONLINE FC ViOn Zlaté Moravce - FK Železiarne Podbrezová | Šport. skSúvisiace článkyPozrite si highlighty zo zápasu AS Trenčín - MŠK ... Po prvom pol�ase sa m�eme radova�. Vyhr�vame toti� o dva g�ly a viac si pria� nem�eme. Prevahu sme mali takmer po�as cel�ho tohto dejstva. Nedarilo sa n�m v�ak prenika� cez obrann� val s�pera, �o sme zmenili v z�vere, navy�e sme boli efekt�vny, a tak n�m v druhom pol�ase zost�va len nadviaza� na tento. DAC do toho! Prv� pol�as sa skon�il. GOOOOOOOL, tak do kab�ny p�jdeme nesmierne rozradosten� po fantastickom z�vere prv�ho pol�asu. Tentokr�t Andzouana loptu nacentroval na vzdialenej�iu �r�, kde si v�borne osamotil Goure a nesmierne �ahu�ko hlavou zakon�il do odkrytej br�nky. Hostia mali na druhej strane �tandardku, ale o loptu pri�li v najr�chlej�om mo�nom �ase. Sluka bol op� akt�vny v na�ej �estn�stke. Presadil sa aj cez br�niaceho Ka�a a jeho pokus ope�iatkoval prav� �r�! Predsa len sme sa v�ak op� b�li. Po pase z �avej strany ihriska tvrdo vystrelil Sluka a jeho pokus skon�il tesne nad. Po ojedinele akcii Zlat�ch Moraviec pokra�uje z�pas v zabehnut�ch ��apajach a teda s na�ou kontrolou hry. Hostia sa po �tandardke pok�sili o kontaktn� g�l. Zahral ju Hod�r a potom, ako sa vr�tila pred br�nku, hlavi�koval Nagy. Popovi� sa nenechal nachytal. Za�al sa druh� pol�as. �vodn� v�kop patril na�im hr��om. U n�s sa zase schy�uje k �al�iemu dvojit�mu striedaniu. V �a�kej poz�cii zakon�oval Hod�r a od g�lu bol aj poriadne �aleko. Zd� sa, �e n� nov� kou� striedal v najlep�ej mo�nej chv�li. Aspo� nateraz sme sa toti� uk�udnili. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Vit�lis, prich�dza K��er, z ihriska odch�dza �erm�k, prich�dza Ramadan. P�r vydaren�ch akcii n�ho s�pera poriadne osmelilo. Teraz ich akcia skuto�ne smrdela g�lom. Dovidenia! Rozhodca prid�va k z�veru stretnutia e�te jednu min�tu. Zauj�mavou strelou z ostr�ho uhla prekvapil Redzic, ale predsa len jeho pokus tesne minul kon�trukciu br�nky. �tandardku sme mali aj my, ale po Ramadanovom centri sme skon�ili rovnako ako Zlatomorav�ania pred chv�kou pri rohu. Po striedan� hostia zahrali aj roh, ale ni� z neho nevy�a�ili. Zlaté Moravce Podbrezová živý prenos 17 novembra 2023 17. 11. 2023 — Bystrica zápas živý 11 Ružomberok Tatran Prešov zápas... 8. 2023 — Účastníci Niké ligy 2023/2024AS Trenčín, DAC Dunajská Streda, FC Spartak ... Zlaté Moravce : Košice živý 9 decembra 2023 Mataus Frantisek pred 7 dňami — 2023 — 2023 — [živý prenos>>>]] Košice : Zlaté Moravce zápas živý. FC ViOn Zlaté Moravce - AS Trenčín 0:2 (0:2) - YouTube 2:51Comments ... GOOOOOOL, ale no nech sa p��i, vedieme 1:0. To je onoooooo. Strelcom n�ho �vodn�ho g�lu je Vit�lis. Ten si dobre nabehol k �estn�stke, to neu�lo Pintovi, ktor� ho vysunul a n�sledne Mil�n so svojim premi�rov�m g�lom k vzdialenej�ej �rdi prestrelil aj br�niaceho hr��a. �iadali sme penaltu po ruke, ale dom�ci obranca ju mal nezavinene pri p�de, teda sa zrejme nemala kopa�. Aj na�alej sa hr� preva�ne medzi �estn�stkami. Ak dnes chceme vyhra�, tak potrebujeme prida� vpredu. Ku hlavi�ke sa dostal Trusa, ale z v��ej dia�ky minul s�perovu br�nku. Na�i fan��ikovia povzbudzuj� aj v t�chto mrazoch ako o du�u a za to im patr� obrovsk� �es� a klob�k dole. �akujeme! Na druhej strane sme sa zase museli b� pri strele Sluku. Mendez v�ak v hodine dvan�stej stihol zablokova� tento pokus. Po faule Majdana si loptu na priamy kop pribli�ne z dvadsiatich metrov postavil �erm�k. V �estn�stker v�borne na�iel Goureho, ale ten br�nku v dobrej poz�cii hlavou tesne minul. �lt� karta pre t�m FC ViOn Zlat� Moravce (Majdan). K zakon�eniu sa dostali aj hostia, ale nastrelili len cloniaceho obrancu. Andzouana sa v�borne dok�zal uvo�ni� na �avom kr�dle, ale jeho center u� presn� nebol. Na�alej m�me prevahu na lopte, ale smerom dopredu n�m to e�te ve�mi �ahko nejde. Roh si vybojovali aj hostia. Hod�r loptu zahral nakr�tko na �onku, ktor�ho center letel na Majdana. V s�boji s na�ou obranou sa v�ak nepresadil. AS Trenčín vs FC ViOn Zlaté Moravce aktuálne skóre, H2H a AS Trenčín sa stretne s tímom FC ViOn Zlaté Moravce dňa 16. 12. 2023 o 14:00 UTC na štadióne Stadion na Sihoti, Trencin meste, Slovakia. Zápas je súčasťou Niké ... Aj pri rohu bol v akcii �erm�k. Poslal v�ak pridlh� center, ktor� skon�il mimo hraciu plochu. �erm�k v�borne vysunul do �estn�stky Goureho, ale ke�e bola jeho strela zablokovan�, tak uvid�me roh. Hostia zahrali druh� �tandardku. Tentokr�t u� �onka nacentroval loptu do �estn�stky, no vzdu�n� priestor si bez pardonu postr�il Goure. Op� centroval �erm�k. Lopta tentokr�t preletela tesne pred br�nkou. V prv�ch min�tach sme akt�vnej��, ale bezhlavo sa dopredu ner�time. Striedanie v t�me FC ViOn Zlat� Moravce: z ihriska odch�dza Mondek, prich�dza �vec. Vidno, �e sa bav�me futbalom. Azda n�m to do konca stretnutia prinesie e�te jeden g�l. Nebol by som proti. Striedanie v t�me FC ViOn Zlat� Moravce: z ihriska odch�dza Sluka, prich�dza Nsumoh, z ihriska odch�dza �erepkai, prich�dza Miji�. Mohli sme vyhr�va� u� o �tyri g�ly. K��erovi v�ak po v�bornom pase od Bari�i�a nesadla lopta. Vo v�bornej poz�cii minul aj br�nku. Dne�n� stretnutie ofici�lne sleduje 4119 div�kov. Slu�n� pokus medzi tri �rdi poslal Ramadan z v��ej dia�ky. Detail zápasu - DAC 1904 - FC ViOn Zlaté Moravce 3:0 25. 11. 2023 — Živý prenos; Zostavy; Články; Foto; Video; Kolo. Góly. 3. 0. Vlastné góly. 0 MFK Ružomberok - AS Trenčín. Ružomberok - Trenčín. Ružomberok ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page